Правопис - приклучок за веб страна
Внеси збор / фраза


Пробај:
здраив => здрав, здраво
skolo => shkolo
македонси јазик => Македонски јазик


Интеграција со 6 линии код
Вграден url callback на нашиот домеин
Динамична подржка на Кирилица и Латиница
Динамична транслитерација
Правопис создаден од анализа на 20 милиона зборови

Дознај повеќе...

Шар Браусер - Beta

<